REGULAMIN

Serwis azurkowysernik.pl prowadzony jest przez firmę Łukasz Żurek Solutions z siedzibą przy ul. Śląskiej 121 32-064 Rudawa, identyfikującą się numerami NIP 6792616871 oraz REGON 363496528.

1. Łukasz Żurek Solutions prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej azurkowysernik.pl.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.

4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie azurkowysernik.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.

5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez Łukasz Żurek Solutions produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.

6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:

a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia,
b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową oraz przesłaniu aktualnych danych KRS w przypadku zamówień firmowych o odroczonej płatności.

7. Zamówienia mogą być opłacone drogą elektroniczną, przelewem tradycyjnym lub płatność przy odbiorze. Dla firm dostępna jest opcja odroczonej płatności na podstawie faktury.
8. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się telefonicznie.

9. Produkty cukiernicze dostępne w serwisie azurkowysernik.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego otrzymaniu nie jest możliwy.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jedynie drogą telefonicznną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się telefonicznie.

11. Łukasz Żurek Solutions zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

12. Łukasz Żurek Solutions zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu azurkowysernik.pl . Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. ceny, opisu, zdjęcia.

13. Łukasz Żurek Solutions zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu po wcześniejszym ustaleniu zmian z klientem.

14. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta lub anulacją.

15. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Serwis nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez adresata, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.

16. Łukasz Żurek Solutions odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.

17. Wszystkie reklamacje należy składać mailowo na adres reklamacje@azurkowysernik.pl w ciągu 3 dni od terminu otrzymania produktu. Każda reklamacja jest traktowana indywidualnie i dokładnie rozpatrywana przez azurkowysernik.pl. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Po wyjaśnieniu przyczyny i charakteru problemu z produktem, oferujemy Klientowi odpowiednie propozycje rekompensaty.

18. Łukasz Żurek Solutions zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Łukasz Żurek Solutions zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do Łukasz Żurek Solutions.

19. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie azurkowysernik.pl należą do firmy Łukasz Żurek Solutions i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

20. Łukasz Żurek Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.

21. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w azurkowysernik.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).